Acute Zorg ZWN

Bekijk de samenwerkingsafspraken snel en gemakkelijk met deze app van Traumacentrum Zuid-West Nederland.

Het Traumacentrum ZWN is onderdeel van het Erasmus MC en is verantwoordelijk voor:

  1. Het Traumanetwerk
  2. ROAZ Acute Zorg en Opgeschaalde Zorg
  3. Het Mobiel Medisch Team (MMT)

Visie

Het Traumacentrum ZWN is een vooruitstrevend centrum dat zich richt op de coördinatie en afstemming van topklinische zorg en adequate geneeskundige hulpverlening voor ongevalslachtoffers en overige slachtoffers die acute medische hulp nodig hebben, bij zowel reguliere spoedeisende hulpverlening als (zware) ongevallen en rampen in de regio ZWN.

App Acute Zorg ZWN

Voor onze ketenpartners in deze regio en belanghebbenden van andere regio’s hebben wij een app ontwikkeld. In deze app zijn de netwerkafspraken van: Traumanetwerk, Cardiologienetwerk, Neurologienetwerk, Obstetrienetwerk, Psychiatrienetwerk en de landelijke afspraken die gemaakt zijn ten behoeve van het Mobiel Medisch Team opgenomen.

Regio Zuidwest Nederland

De regio Zuidwest Nederland, bestrijkt een gevarieerd gebied van dichtbevolkte stadsgebieden, eilanden, waterwegen, terreinen met gespecialiseerde en uitgebreide industrie, havens, spoorwegen, tunnels en luchthavens. Het verzorgingsgebied telt bijna 2,5 miljoen inwoners en 15 ziekenhuizen (18 locaties).

In samenwerking met: